دانلود نقشه های نمونه خروجی نرم افزار

فایل های نمونه
_

نمونه نقشه خروجی نهایی

 

نقشه تهیه شده توسط برنامه SAMT برای قاب خمشی بتنی – ETABS2018

نقشه تهیه شده توسط برنامه SAMT برای قاب خمشی بهمراه دیوار برشی – ETABS 9.7.4

سوالات پرتکرار

اگر سوالی در ذهن شما درباره نرم افزار دارید حتما اینجا کلیک کنید تا پاسخ سوال خود را پیدا فرمایید.
سوالات پرتکرار (کلیک کنید)
گراف سازه نرم افزار سمت SAMT تبدیل نقشه های ایتبس به اتوکد ETABS to CAD

از ما بپرسید